Terms & Conditions

Effective Date: March 15, 2021

 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KUNDER

Takk for at du viser interesse for IDSealSM produkter og tjenester levert av ACN Europe B.V. (Firmanummer 34110202) som er registrert under Nederlands lover og hvis registrerte adresse er Thomas R. Malthusstraat 1-3, 1066 JR Amsterdam (heretter omtalt som «foretaket», «vi», «oss» eller «vår»). Les nøye vilkår og betingelser for kunder («vilkårene»), såvel som alle tilleggsvilkår som angitt under som gjelder de spesifikke tjenestene du velger i prosessen ved å bestille online («tilleggsvilkårene»). Vilkårene og tilleggsvilkårene er sammen omtalt som «avtalen». Avtalen og relaterte retningslinjer som beskrevet i avsnitt 1 («retningslinjene») gjelder for IDSealSM produkter og tjenester. Om du ikke godtar avtalen, må du ikke melde deg på, få tilgang til eller bruke IDSealSM produkter og tjenester. Ved å melde deg på, få tilgang til eller bruke tjenestene, indikerer du at du godtar følgende:

TJENESTER: IDSealSM produkter og tjenester er beskrevet i denne avtalen og på nettsiden vår som en del av påmeldingsprosessen online, og inkluderer alle de relaterte funksjonene, fordelene, systemene, programvare, applikasjoner, nettsteder og tjenester levert for din bruk av foretaket («tjenestene»). De spesifikke funksjonene og fordelene som er tilgjengelige for deg, kostnaden, og vilkårene for ditt medlemskap avhenger av planalternativene du velger når du registrerer deg for tjenestene og vil bli bekreftet i e-posten du mottar fra oss når du fullfører påmeldingen («Velkomst-e-posten»). Du kan kansellere tjenestene når som helst, som beskrevet i avsnitt 7 av disse vilkårene.

AVTALE: Denne avtalen er en bindende kontrakt mellom deg og foretaket som styrer ditt forhold til bedriften og ethvert kjøp av, påmeldelse til, tilgang til, eller bruk av tjenestene. Vær oppmerksom på at foretaket fra tid til annen kan redigere eller korrigere avtalen i henhold til bestemmelsene i avsnitt 9 av disse vilkårene på grunn av anvendelighet av kommende lover og forskrifter eller andre legitime årsaker. Tjenestene blir kun gjort tilgjengelige for deg på det vilkåret at du godtar å være bundet av avtalen. Om du ikke godtar, må du ikke melde deg på, få tilgang til eller bruke tjenestene. Om lovene til landet hvor du bor eller er hjemmehørende (ditt «land») begrenser muligheten til å inngå avtaler som denne avtalen i henhold til alder eller noen annen grunn, og du er under en slik aldersgrense eller er underlagt andre begrensninger, kan du ikke inngå denne avtalen. Ved å melde deg på, få tilgang til, eller bruker tjenestene, stadfester du at du har rettsevne og autoritet til å inngå denne avtalen, og at du har gjennomgått, forstått og akseptert denne avtalen uten begrensninger eller forbehold.

 1. Retningslinjer.

De følgende retningslinjene gjelder generelt, uansett hvilke spesifikke tjenester du velger. Du vil bli bedt om å gjennomgå og akseptere disse retningslinjene under utsjekkingsprosessen, og de kan finnes via lenkene under og på nettsiden vår:

 1. Personvernerklæringen («personvernerklæringen»), som beskriver hvordan vi samler inn og behandler personlig og ikke-personlig informasjon når du bruker tjenestene, relaterte nettsteder eiet av eller drevet av foretaket (samlet, «nettstedet»), og den relaterte mobilapplikasjonen («Applikasjonen», og sammen med nettstedet, «nettstedene»);

 2. Retningslinjer for informasjonskapsler, som beskriver hvordan vi kan bruke informasjonskapsler på nettstedene;

 3. Brukervilkår («nettsidens brukervilkår»), som gir vilkår og betingelser for at du kan få tilgang til og bruke nettstedet; og

 4. Brukervilkår («applikasjonens brukervilkår»), som gir vilkår og betingelser for at du kan få tilgang til og bruke applikasjonen.

 1. Påmelding.

Et individ som registrerer seg for tjenestene («Melder seg på» eller «påmelding» eller variasjoner av dette) ved å sende inn informasjonen som er nødvendig for foretaket for å opprette en konto («konto»), godtar disse vilkårene og betingelsene og tilleggsvilkårene, og bestiller tjenester hvor det kreves betaling blir noen ganger omtalt i denne avtalen som et «medlem» eller som en som har «et medlemskap». I denne avtalen omtales et medlem som «deg» eller «din», så vel som andre individer som er påmeldt av eller mottar, får tilgang til eller bruker tjenestene via et slikt medlem. Du kan ikke melde på noen andre enn deg selv for tjenesten, med mindre du er autorisert for å godta disse vilkårene på vegne av det andre individet du melder på og har alle nødvendige tillatelser og samtykke. Du vil være personlig ansvarlig for alle avgifter som oppstår og tap som kan oppstå fra å melde på et annet individ til tjenestene uten korrekt autorisering, og du godtar å holde oss skadefri for alle tap vi kan ha på grunn av dette.

For å kunne melde deg på tjenestene, må du være bosatt eller hjemmehørende i landet du valgte under utsjekksprosessen online, ha en gyldig adresse i det landet og være myndig og ha rettsevne til å kunne inngå kontrakter i det landet. Du må også ha internett-tilgang via en kompatibel nettleser og en gyldig e-postadresse. Ved å melde deg på tjenestene, stadfester du at du måter alle disse kravene. Foretaket forbeholder seg retten til å vurdere eller endre kriteria for å kvalifisere for å melde seg på eller et medlems tilgang til eller bruk av tjenestene. Vi kan avvise påmeldingen din etter eget skjønn. Slike endringer i kriteria vil ikke påvirke rettighetene til allerede eksisterende medlemskap.

I forbindelse med å sette opp en konto og bruke tjenestene, vil du opprette eller bli gitt brukernavn og passord og kan opprette eller bli gitt andre akkreditiver for tilgang for å opprettholde sikkerheten til kontoen din (samlet, «tilgangs-akkreditiver»). Du forstår og bekrefter at alle personer som bruker ditt brukernavn, passord og/eller annet angitt sikkerhetsinformasjon vil ha full tilgang til din konto, og du godtar at om du deler tilgangs-akkreditiver, vil personer som du autoriserer å representere deg for formål relatert til tjenestene, inkludert å motta informasjon om og gjøre endringer på kontoen din, og legge til, endre eller kansellere tjenester. Om du ikke ønsker at en annen person skal representere deg eller få tilgang til din kontoinformasjon, bør du holde dine tilgangs-akkreditiver hemmelig. Du er ansvarlig for alle handlinger som gjøres av tredjeparter som bruker dine tilgangs-akkreditiver.

Påmelding krever at du setter opp kontoen din med kontaktinformasjonen din, som navn, adresse og telefonnummer. For å fullføre påmelding må individuelle medlemmer også oppgi en gyldig betalingsmetoden akseptert av foretaket («betalingsmetoden»), og du forstår og godtar at ved å oppgi en slik betalingsmetode, autoriserer du oss til å bruke slike betalingsmetoder på repeterende basis for å hente inn alle beløp under avtalen. Du autoriserer oss til å bruke en tredjepart til å behandle betalinger, og samtykker til at betalingsinformasjonen din blir delt med en slik tredjepart. Vi kan bestemme og endre hvilke betalingsmetoder vi aksepterer fra tid til annen etter eget skjønn.

Til tross for det foregående, individer som meldes på via en plan hvor betaling for medlemskap blir utført av individets arbeidsgiver eller annen tredjepart som har inngått en separat avtale med foretaket for kjøp av medlemskap (en «deltakende bedrift») må ikke oppgi en betalingsmetode for å melde seg på, gitt at den deltakende bedriften har gitt samtykke til å kjøpe medlemskapet for et slikt individ. Om du er et slikt medlem (et «bedriftsmedlem»), vær oppmerksom på unntakene i avsnitt 6 til 8 som gjelder deg.

3. Personopplysninger; elektronisk kommunikasjon. 

Noe av informasjonen du må oppgi når du melder deg på er personopplysninger som er underlagt gjeldende lover om personvern («personopplysninger»). Disse personopplysningene kan bli delt av foretaket med vårt moderselskap, datterselskap og andre tilknyttede selskaper (samlet, «tilknyttede selskaper») og tredjeparts datakilder og tjenesteleverandører (samlet, «leverandører») i henhold til personvernerklæringen.

Du godtar å til enhver tid i løpet av ditt medlemskap holde alle personopplysninger oppgitt til foretaket oppdatert, korrekt, gjeldende og fullstendig, inkludert uten begrensing til e-postadressen din.  Du kan oppdatere personopplysningene dine ved å kontakte foretakets kundeservice-avdeling via metodene vist i avsnitt 14, og for visse personopplysninger ved å gå til kontoen din via medlemsportalen på nettstedene («medlemsportalen»). 

Kommunikasjon vil bli sendt til e-postadressen du ga i løpet av registreringsprosessen, som kan bli oppdatert av deg fra tid til annen via metodene vi angir. Det er ditt ansvar å holde den primære e-postadressen på kontoen din med oss oppdatert så vi kan kommunisere elektronisk med deg. Spam-filtrering av e-poster kan føre til at du må legge til vår e-postadresse i din e-post adressebok eller liste over trygge avsendere. Du forstår og godtar at elektronisk kommunikasjon regnes som vellykket når e-poster har blitt sendt til den primære e-postadressen på kontoen din, og vårt varsel til deg vil bli ansett som å ha blitt gitt den første virkedagen etter at e-posten har blitt sendt.

I tilfeller hvor foretaket ikke kan levere e-postmeldinger til deg etter flere forsøk av årsaker utenfor vår kontroll (f.eks. e-postadressen din er ikke lenger gyldig, e-postboksen din er full, eller e-postleverandøren din sender våre meldinger til en SPAM eller søppelpost-mappe, eller bruker en prosess for trygge avsendere), eller foretaket oppdager at noen del av dine personopplysninger er eller blir unøyaktige, kan levering av tjenester bli hindret og foretaket kan avslutte alle eller noen deler av tjenestene til problemet løses.

4. Bruk av tjenestene. 

Du kan kun bruke disse tjenestene for dine egne personlige, ikke-kommersielle formål og i henhold til denne avtalen. Du kan ikke bruke tjenestene for ulovlige formål, og du godtar å bruke tjenestene i henhold til lover, regler og forskrifter som gjelder for ditt land («gjeldende lover») og alle andre steder hvor du bruker tjenestene. Du godtar at du kun vil bruke tjenestene for sine tiltenkte formål, som inkluderer å sikre dine enheter og data, beskytte personvernet ditt, og motvirke, beskytte mot eller forhindre identitetstyveri eller andre potensielle svindelforsøk.

Du er eneansvarlig for din bruk av tjenestene, bruken av tjenestene av alle individer du registrerer og alle individer som bruker dine tilgangs-akkreditiver, og enhver handling du gjør eller feiler å gjøre i tiltro til tjenestene. Foretaket leverer ikke tjenestene, eller andre råd eller hjelp, for formålet å reparere eller forbedre din kredittrapport, kreditthistorie eller kredittvurdering eller sum. 

Tjenestene er ikke tiltenkt å være, og er ikke, juridiske, profesjonelle eller finansielle råd, og er ikke tiltenkt å være en erstatning for slike råd, og kan ikke brukes for slike formål. Få alltid råd fra din advokat, skatterådgiver, finansrådgiver eller andre profesjonelle rådgivere med spørsmål du måtte ha om disse forholdene. Våre representanter er ikke autorisert til å gi slike råd eller gi noen påstander, garantier eller representasjoner av forventede resultater på våre vegne. Ingen skriftlige eller muntlige uttalelser fra våre representanter skal sees på som tillegg til eller endringer til denne avtalen. Vi garanterer ikke at noe bestemt utfall vil oppnås via tjenestene.

5. Medlemskapsperiode.

Ved å melde deg på, samtykker du i å delta i et gjentatt medlemskap som begynner når din første avgiftsbetaling er behandlet (eller, for bedriftsmedlemmer, når deltakende bedrift gjør medlemskapet tilgjengelig for deg), og vil fortsette for perioden for medlemskap du valgte ved påmelding (årlig, kvartalsvis, eller månedsvis/ubestemt varighet) og vil så automatisk fornyes for samme tidsperiode (tolv måneder, tre måneder, eller en måned) til medlemskapet ditt blir kansellert eller avsluttet som beskrevet i denne avtalen.

Hver slik periode for medlemskap omtales her som en «betalingsperiode» og din totale periode for medlemskap, inkludert alle slike fornyelser, omtales her som «medlemskapsperiode». Om du ikke ønsker å fornye medlemskapet ditt, må du kansellere medlemskapet ditt før datoen hvor din gjeldende betalingsperiode utløper («utløpsdato») i henhold til avsnitt 7 under, og da vil medlemskapet ditt utløpe på utløpsdatoen.

For medlemmer med årlig eller kvartalsvis plan, vil vi sende et varsel før utløpsdatoen, og om du ikke avslutter eller endrer planning din, vil medlemskapet ditt automatisk fornyes for en ytterligere betalingsperiode på tolv måneder eller tre måneder, hvor det er lov under gjeldende lover. Om landet ditt ikke tillater slike automatiske fornyelser, vil ditt varsel om kommende utløpsdato oppgi valgene dine for fornyelse eller forlengelse. Månedlige medlemskap betales månedlig og fortsetter kontinuerlig til kansellert i henhold til avsnitt 7.

For bedriftsmedlemmer, den gjeldende deltakende bedriften kan kansellere medlemskapet ditt og avslutte medlemsperioden til enhver tid, inkludert men ikke begrenset til når arbeidsforholdet ditt avsluttes, og alle spørsmål om medlemskapsperioden eller kanselleringen bør rettes til den deltakende bedriften. 

6. Avgifter og betaling.

Gjelder ikke bedriftsmedlemmer: Avgiften som må betales for hver betalingsperiode av medlemskapet ditt blir etablert under påmelding. Du er ansvarlig for betaling av alle skatter som gjelder medlemskapet ditt, og utrykket «avgifter», som brukt i disse betingelsene, viser til avgiften som må betales for ditt medlemskap pluss alle slike skatter, og kan også inkludere beløp skyldig for tillegg du valgte å kjøpe. Full betaling for den første betalingsperioden forfaller ved påmelding og deretter på utløpsdatoen til hver betalingsperiode, du vil bli belastet for alle avgifter som forfaller og må betales for neste betalingsperiode til du kansellerer medlemskapet ditt. Alle avgifter er oppgitt og kan betales i den lokale valutaen til vårt nettsted som du bruker. Gjeldende skatter vil bli avgjort når du faktureres og kan avhenge av hvor du befinner deg.

Om betalingsmetoden din feiler, vil vi forsøke å belaste betalingsmetoden din en gang til, tre dager senere. Om vi ikke kan belaste deg for avgiften via betalingsmetoden du har oppgitt av noen grunn, vil vi sende deg et varsel, og om avgiften forblir ubetalt, kan foretaket umiddelbart stanse eller avslutte medlemskapet ditt. 

Beløpet til avgiften ved påmeldingen kan være et introduksjonstilbud som kun gjelder for en viss introduksjonsperiode («introduksjonsperioden»), hvor introduksjonsperioden vil bli oppgitt i løpet av påmeldingen. Foretaket vil automatisk begynne å ta betalt den gjeldende avgiften som ikke er introduksjonsprisen som gjelder for din medlemskapsplan ved begynnelsen av neste betalingsperiode etter at relevant introduksjonsperiode utløper.  Alle andre økninger i avgift regnes som en vesentlig endring og er underlagt vilkår for varsel og kansellering som beskrevet i avsnitt 9 under. 

Du kan få muligheten til å kjøpe, etter eget valg, ytterligere tjenester som kan inkluderes i medlemskapet ditt (hver, et «tillegg»). Beløpet som skyldes for et tillegg skal betales ved kjøpstidspunktet, separat fra og i tillegg til avgiften for medlemskapet ditt, og kan bli belastet på gjentatt basis som gjelder i henhold til valgene du tok på kjøpstidspunktet. Detaljer om tillegg som tilbys kan finnes på nettstedene. Visse tillegg er bare tilgjengelige for utvalgte operativsystem eller har andre konfigurasjonskrav. Tillegg kan være underlagt tilleggsvilkår, som oppgitt i bestillingsprosessen, og ved å kjøpe slike tillegg, godtar du å være bundet av gjeldende tilleggsvilkår.

Foretaket kan fra tid til annen i løpet av ditt medlemskap gjøre ytterligere tjenester tilgjengelige til deg uten ekstra kostnad for markedsføring (hver, en «kampanje»). Foretaket forbeholder seg retten til å avslutte en kampanje til enhver tid, med eller uten varsel. Foretaket kan, men er ikke forpliktet til, å tilby deg muligheten til å kjøpe tjenester som tidligere har vært gitt som kampanje. Du kan ikke dra fordel av en kampanje om enheten din og operativsystemet ikke møter systemkravene for kampanjen eller ikke er kompatible med kampanjen. Ingen refusjoner eller kreditt vil bli gitt i forbindelse med kampanjer for noen grunn, inkludert din manglende evne til å få tilgang til eller bruke en kampanje.

7. Din rett til å kansellere; refusjoner. 

Du har rett til å kansellere medlemskapet ditt til enhver tid ved å kontakte kundeservice via metodene beskrevet i avsnitt 14. Om du ikke er et bedriftsmedlem og du kansellerer medlemskapet og tjenestene innen 14 dager fra datoen du sendte inn påmeldingen din («angrefrist»), vil du motta en refusjon fra oss. Om du kansellerer medlemskapet ditt etter angrefristen utløper men før den da gjeldende betalingsperioden utløper, vil foretaket fortsette å levere tjenestene til utløpsdatoen av gjeldende betalingsperiode, og ingen delvis refusjon vil bli gitt for den resterende betalingsperioden, med mindre det kreves av gjeldende lover.

Du forstår og godtar at om du kansellerer etter den gjeldende angrefristen utløper, vil du kun ha rett til refusjon i den grad det kreves av gjeldende lover.

8. Vår rett til oppsigelse.

Foretaket kan si opp medlemskapet ditt for enhver grunn etter 30 dagers varsel er gitt deg, hvor oppsigelse blir effektiv på slutten av gjeldende betalingsperiode. På den effektive datoen for slik oppsigelse, vil foretaket slutte å fakturere deg for avgiftene, og din tilgang til tjenestene vil avsluttes. I tilfeller hvor vi slutter å levere en spesifikk tjeneste på en dato før slutten av gjeldende betalingsperiode, vil vi refundere beløpene du har betalt på forhånd for tjenester utover denne datoen.

Om du bryter denne avtalen, eller foretaket med rimelighet fastslår at medlemskapstjenestene dine har blitt oppnådd eller brukt ulovlig, eller brukes for formål som er i konflikt med gjeldende lover eller denne avtalen eller ellers blir misbrukt eller brukt på en måte som ikke er omtalt eller beregnet av denne avtalen eller som kan være skadelig for foretaket eller andre brukere, kan foretaket stanse tjenestene dine umiddelbart og kan avslutte medlemskapet ditt (eller andre tjenester inkludert). Før foretaket utøver sin rett til oppsigelse, skal foretaket utføre en undersøkelse, og hvor det er hensiktsmessig varsle deg om bruddet eller årsaken for en slik oppsigelse eller stopp og gi deg en rimelig periode til å rette opp i bruddet eller endre slike forhold. Foretaket forbeholder seg retten til å forfølge andre midler de måtte ha til deg i lov eller kapital

Du kan ikke ha mer enn en konto. Forsøk fra et enkelt medlem på å få flere medlemskap eller bli oppgitt under mer enn en konto kan føre til at foretaket avslutter alle relevante medlemskap og/eller nekter å tilby eller selge tjenester til deg eller andre medlemmer av din husstand.

Gjelder kun bedriftsmedlemmer: De deltakende bedriftene hvor medlemskapet ditt er kjøpt kan avslutte medlemskapet til enhver tid av enhver grunn, inkludert med ikke begrenset til oppsigelse av ditt ansettelsesforhold, og foretaket er ikke ansvarlig for krav som oppstår fra slike oppsigelser. 

9. Endringer i vilkår eller tjenester.

I henhold til disse vilkårene og gjeldende lover, forbeholder foretaket seg retten til å modifisere, legge til eller ellers endre (samlet, «endre») alle deler av denne avtalen eller tjenestene (inkludert alle fordeler eller funksjoner, medlemskapsstrukturen eller kvalifiseringskrav, og avgiftene til disse), eller alle vilkår eller betingelser tilgjengelig til alle eller deler av tjenestene eller medlemskapet ditt.

Om vi gjør endringer på disse vilkårene, vil vi poste endringen på nettsiden vår eller medlemsportalen minst tretti (30) dager før endringen tar effekt og vil indikere datoen disse vilkårene sist ble revidert. I tillegg vil vi varsle deg om vesentlige endringer via kontaktinformasjonen i kontoen din, hvor vi beskriver den nye klausulen, eller endret klausul og hvordan den var tidligere, og datoen hvor endringen vil ta effekt. Du kan nekte å akseptere endringen og oppheve eller kansellere medlemskapet ditt uten kostnad, gebyr eller kanselleringerstatning ved å sende oss varsel om dette ikke senere enn tretti (30) dager etter endringen tar effekt, via informasjonen gitt i varselet om endringen.

I henhold til disse betingelsene og gjeldende lover, ved å fortsette å være medlem eller bruke tjenestene etter dagen endringer tar effekt, godtar du endringen og godtar å bli bundet og holde disse, og din eksklusive rettsmiddel om du ikke godtar endringer er å kansellere medlemskapet ditt som gitt i disse vilkårene. Om du kansellerer basert på en endring, om du ikke er et bedriftsmedlem, vil foretaket gi deg en forholdsmessig refusjon av avgiftene betalt av deg, som gjelder for resten av den da gjeldende betalingsperioden.

10. Erstatning

Du godtar å forsvare og holde skadeløst foretaket, fra og mot alle krav, ansvar, erstatningskrav, vurderinger, tilegning, tap, kostnader, utgifter eller avgifter fra tredjepart (inkludert rimelige advokatvederlag) som oppstår fra eller er i henhold til brudd på gjeldende lover, brudd på denne avtalen, eller bruk eller misbruk av tjenesten eller nettstedene av deg eller noen andre individer du melder på eller som oppnår tilgang til eller bruker tjenestene eller nettstedene fra eller via deg.

11. INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER; BEGRENSNING AV ANSVAR.

Så langt det er tillatt ved gjeldende lover, er tjenestene og nettstedene og all informasjonen i disse tilbudt og lever på en «som de er» og «når de er tilgjengelige» basis, med alle feil. Foretaket gir ingen garantier av noen typer og utelukker alle strenge ansvar for defekter som allerede eksisterte når kontrakten ble inngått. Ingen muntlig eller skriftlig informasjon eller råd gitt av noen andre bedriftsdeltakere, foretaket, tilknyttede selskaper eller leverandører eller deres respektive representanter, agenter eller ansatte vil opprette en garanti eller på noen måte øke omfanget for noen garanti.

Foretaket utelukker alt ansvar for skader av alle typer, bortsett fra de som kan oppstå på grunn av årsaker som utelukkende kan tilregnes foretaket, og foretaket skal ikke være ansvarlig for noen tap som måtte oppstå på grunn av tilgang til og bruk av tjenestene og nettstedene av deg eller andre brukere på en måte som ikke samsvarer med denne avtalen.

Så langt det er tillatt ved gjeldende lover, og med unntak av tilfeller av personskade, dødsfall eller foretakets grove uaktsomhet eller grove forsømmelse, skal det samlede totale ansvaret til foretaket, tilknyttede selskaper eller leverandører i henhold til tjenestene, denne avtalen, eller innholdet i denne avtalen under noen rettslige eller rettferdige teori, inkludert brudd på kontrakt, tort (inkludert forsømmelse) og annet, skal ikke overskride seks (6 måneder) av avgifter faktisk betalt av deg til foretaket for tjenestene.

Utelukkelser og begrensinger av garantier, ansvar og erstatninger satt frem heri er underlagt gjeldende lover og påvirker ikke noen ansvar eller garantier som ikke kan ekskluderes eller begrenses under gjeldende lover.

Om du er misfornøyd med tjenestene eller nettstedene, av andre grunner enn at vi har brutt våre forpliktelse til deg, er din eneste og eksklusive rettsmiddel, med mindre det er oppgitt av gjeldende lover, å slutte å få tilgang til og bruke tjenestene og nettstedene og kansellere medlemskapet ditt i henhold til avsnitt 7. Om det oppstår andre tvister eller spørsmål under denne avtalen, ta kontakt med kundeservice så vi kan forsøke å løse problemet ditt.

12. Åndsverk.

IDSeal navnene og logoer; foretaksnavn og logoer; tjenestene, nettstedene og alt innhold og elementer av eller relatert til det foregående; er varemerker, opphavsrett, og andre åndsverk tilhørende IDSeal, LLC, foretaket eller tilknyttede selskaper. Andre produkter og foretaksnavn nevnt i denne avtalen, tjenestene eller på nettstedene er åndsverk tilhørende de respektive eierne. Ingen bruk av disse åndsverkene kan gjøres av noen tredjepart uten tidligere skriftlig samtykke fra foretaket eller relevant eier, og samtykke kan holdes tilbake, være betinget av eller forsinket etter partens eget skjønn.  Innhold på nettstedene kan ikke kopieres helt eller delvis, og ingen logo, grafikk eller bilde på nettstedene kan kopieres eller overføres helt eller delvis, i hvert tilfelle uten tidligere skriftlig samtykke fra foretaket, og samtykke kan holdes tilbake, være betinget eller forsinkes etter foretakets eget skjønn. 

Du godtar at du ikke skal omvendt utvikle, dekompilere eller på andre måter forsøke å få tilgang til kildekoden til eller på noen måte modifisere nettstedene eller tjenestene eller noen programvare du mottar fra oss, med mindre og så langt det er tillatt under gjeldende lover. Denne avtalen gir deg ikke eierskap eller andre rettigheter når det gjelder tjenestene eller nettstedene, eller noen andre immaterielle rettigheter eller andre proprietære rettigheter som er nedfelt deri ved implikasjon, antakelse eller annet, bortsett fra de begrensede rettighetene til å bruke tjenestene og nettstedene som er uttrykkelig gitt under denne avtalen. Eierskap av tjenestene og nettstedet og de immaterielle rettighetene og proprietære rettighetene som er nedfelt deri (inkludert alle komponenter, derivater, og modifikasjoner av disse) skal til enhver tid forbli tilegnet foretaket eller dets lisensgivere.

13. Gjeldende lov og jurisdiksjon.

Denne avtalen, inkludert opprettelse, konstruksjon, tolkning, og håndhevelse, er styrt av og skal bli forstått i henhold til gjeldende lover. Enhver rettsak skal finne sted i de kompetente domstolene i ditt land.

Europakommisjonen har en nettbasert plattform for tvisteløsning, som du kan gå til via den eksterne lenken https://ec.europa.eu/consumers/odr/

14. Foretakets kontaktopplysninger.

For assistanse med medlemskapet ditt, kontoen din, eller tjenestene, eller om du har bekymringer du vil gjøre oss oppmerksom på, ta kontakt via chat, ring, eller skriv til kundeservice med følgende informasjon: 

ACN Norge AS

Postboks 159 Alnabru

0614 Oslo

Norge
Til kundeservice

Chat: https://eu-central-1.symbeeconnect.com/symbee-connect-chatclient/integrationService/acneurope/prod/ids-no-billing/status
E-post:
supportidsealeu@idseal.com

Poster eller meldinger på sosiale medier er ikke regnet som en måte å gi beskjed til oss herunder, og du bør ikke stole på eller gå ut fra at vi mottar kommunikasjon fra deg som er sendt via sosiale medier.

15. Diverse

A. Hele avtalen

Denne avtalen, inkludert disse vilkårene og gjeldende tilleggsvilkår, inneholder hele avtalen mellom deg og foretaket med hensyn til innholdet og erstatter alle tidligere skriftlige, elektroniske eller muntlige avtaler og forståelser mellom partene når det gjelder tjenestene, din påmelding, og medlemskap, og all annen tilgang til og bruk av nettstedene.

B. Relasjonen mellom partene

Denne avtalen er av og mellom deg og foretaket. Foretaket forbeholder seg retten til å bruke tredjeparter til å utføre tjenester levert til deg, men foretaket beholder eneansvaret til deg for ytelsen av foretakets forpliktelser herunder. Ingen tilknyttede selskaper eller leverandører er regnet som part i denne avtalen, selv om slike selskaper eller leverandører kan levere visse tjenester tilknyttet tjenestene. Følgelig, så langt det er mulig under gjeldende lover, godtar du at (i) ingen tilknyttede selskaper eller leverandører vil ha direkte ansvar ovenfor deg eller noen andre individer du melder på; (ii) hverken du eller andre individer som du har meldt på vil fremme juridiske krav, tvister eller rettsaker av noen type i henhold til oppfyllelsen av denne avtalen eller tjenestene mot noen av de tilknyttede selskapene eller leverandørene. Du kan ikke tildele denne avtalen uten vår uttrykkelige, tidligere skriftlige samtykke. Foretaket kan tildele denne avtalen uten ditt samtykke til et tilknyttet selskap eller en etterfølger i interesse til alle eller deler av foretakets selskaper.

C. Frafall og ugyldighet

Ingen frafall fra oss av noen vilkår eller betingelser omtalt i denne avtalen skal anses som videre eller fortsettende frafall av slike vilkår eller betingelser eller et frafall av noen andre vilkår eller betingelser, og unnlatelse av oss å fastslå en rett eller bestemmelse under denne avtalen skal ikke utgjøre frafall av en slik rett eller bestemmelse. Om noen bestemmelser i denne avtalen holdes av en domstol eller annen nemnd av kompetent jurisdiksjon kan være ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve for noen grunn, skal slike bestemmelser fjernes eller begrenses til minste omfang på en slik måte at gjenværende bestemmelser fortsetter i full kraft og effekt.

D. Tilgang til nettstedene og sikkerhet

Du godtar at du vil behandle dine tilgangs-akkreditiver og annen informasjon som mottatt som en del av våre sikkerhetsprosedyrer for tilgang til nettstedene som konfidensielle. Du bekrefter også at kontoen din og andre kontoer du oppretter via applikasjonen eller andre nettsteder (samlet, «kontoer») er for deg personlig, og du godtar å ikke gi andre personer tilgang til slike kontoer, nettstedene, eller deler av disse ved å bruke dine tilgangs-akkreditiver eller annen sikkerhetsinformasjon. Du godtar å varsle oss umiddelbart om ikke-autorisert tilgang til eller bruk av dine tilgangs-akkreditiver eller andre sikkerhetsbrudd. Vi er ikke ansvarlige for din manglende overholdelse av denne klausulen, eller for noen forsinkelser i å stenge kontoene dine etter du har kontaktet oss. Du godtar også å sørge for at du går ut av kontoene dine på slutten av hver økt. Du bør være spesielt forsiktig når du går inn på kontoene dine fra en offentlig eller delt datamaskin, så andre ikke kan se eller ta opp passordet ditt eller andre personopplysninger. Vi har retten til å deaktivere alle brukernavn, passord eller andre identifikatorer, om de er valgt av deg eller gitt av oss, til enhver tid, etter vårt eget skjønn for alle eller ingen grunner, inkludert om, etter vår mening, du har brutt noen av bestemmelsene i gjeldende lover eller denne avtalen.

E. Tolkning

I tilfeller hvor disse vilkårene, tilleggsvilkårene og retningslinjene er fastsatt å være i konflikt, uansett hvilke som er i konflikt, er prioritetsrekkefølgen som følgende: (1) de gjeldende tilleggsvilkårene om noen; (2) disse vilkårene, (3) nettstedets brukervilkår; (4) personvernerklæringen; (5)applikasjonens brukervilkår; og (6) erklæring om informasjonskapsler.

Utstedelsesdato: April 1 2021
Copyright © 2021 IDSeal LLC
Med enerett

IDSEAL GUARDIANTMTILLEGGSVILKÅR

 1. Anvendelse.

Disse IDSeal GuardianTM tilleggsvilkårene («Guardian-vilkårene») gjelder for alle kjøp eller bruk av IDSeal GuardianTM-produkter og tjenester identifisert i vedlegg A lagt ved hertil og innlemmet heri (samlet, «Guardian»), og er en del av den bindende avtalen mellom deg og foretaket som beskrevet i vilkår og betingelser for kunder. Guardian er regnet som en «tjeneste» slik dette utrykket brukes i vilkår og betingelser for kunder, og vilkår og betingelser for kunder gjelder for Guardian. Andre ord som er brukt i disse vilkårene for Guardian som ikke er definert heri har betydningene som er gitt i vilkår og betingelser for kunder. Om det er konflikt mellom disse Guardian-vilkårene og vilkår og betingelser for kunder, vil Guardian-vilkårene gjelde.

Guardian blir kun gjort tilgjengelig for deg på det vilkåret at du godtar å være bundet av Guardian-vilkårene. Om du ikke godtar, må du ikke kjøpe, få tilgang til eller bruke Guardian. Ved å melde deg på, få tilgang til, eller bruke Guardian, stadfester du at du har rettsevne og autoritet til å inngå avtalen, og at du har gjennomgått, forstått og akseptert disse Guardian-vilkårene som en del av avtalen uten begrensninger eller forbehold.

 1. Programvare

Guardian-tjenestene inkluderer programvare som en bruker må laste ned og installere («programvaren») på en datamaskin eller en mobilenhet som har minimums systemkrav som definert i vedlegg A (hver, en «enhet»). Noen funksjoner kan kun være tilgjengelige ved bruk av visse nettleserutvidelser og ikke alle funksjonene er tilgjengelige på alle enheter eller operativsystemer. Noen funksjoner er tiltenkt for bruk når en enhet er online eller krever at en enhet med jevne mellomrom kobles til Internett.

 1. Avgift for overforbruk.

I tilfeller med Guardian-tjenester som har begrensninger for datalagringskapasitet som beskrevet i vedlegg A, aksepterer du å betale avgifter for overforbruk som gjelder for slike tjenester i henhold til ditt forbruk over satte datagrenser. Vi forbeholder oss retten til, men har ikke ansvar for, å stanse eller begrense bruken av den relevante delen av tjenesten så du ikke overgår den gitte datalagringskapasiteten.

 1. Tildeling av lisens.

I henhold til vilkårene og betingelsene denne avtalen inneholder, inkluderer abonnementet ditt til Guardian tildeling av en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar og gjenkallelig begrenset lisens til å laste ned og installere programvaren på det antallet enheter som er avtalt på kjøpstidspunktet, og å bruke disse Guardian-tjenestene som du har kjøpt i løpet av din medlemskapsperiode («lisensen»).

 1. Begrensinger for lisens.

Din lisens for Guardian er for din private bruk, og du kan ikke distribuere, overføre, viderelisensiere, gjøre Guardian tilgjengelig ved bruk av tredjeparter eller på noen andre måter kommersielt utnytte Guardian. Du har ikke lov til å bruke, lagre, overføre, kopiere eller modifisere Guardian på noen måte som ikke er uttrykkelig tillatt i disse Guardian-vilkårene.

Bruk av programvaren på flere enheter samtidig er kun lov opp til antallet enheter beskrevet i vedlegg A for Guardian-tjenester du har kjøpt. Om du ønsker å endre enheten du installerte programvaren på, må du først slette programvaren fra en slik enhet og installere programvaren på din nye enhet. Om du har installert programvaren på en enhet du selger eller på andre måter overfører eierskap av, må du sørge for at programvare er fjernet fra slike enheter før overføring. Guardian kan inneholde håndhevelsesteknologi som begrenser størrelsen av datalagring, bruk av båndbredde, eller antall enheter programvaren kan være installert på.

Vi kan til enhver tid etter eget skjønn stanse tilgangen din til Guardian-tjenestene for å beskytte de legitime interessene til oss, deg eller våre andre kunder eller leverandører, inkludert med ikke begrenset til for følgende årsaker: (i) for å reagere på en trussel mot sikkerheten eller integriteten til tjenestene; (ii) om du har brutt avtalen; eller (iii) om noen av avgiftene du skylder ikke er mottatt når forfalt. Hvor mulig, vil vi varsle deg på forhånd om vår intensjon om å stanse tilgangen din til Guardian-tjenestene.

IDSeal AntiVirus bruker Avira SAVAPI SDK-pakken, som inkluderer tredjeparts kode lisensiert for bruk og distribuert under åpen kilde-lisenser som kan inkludere vilkår og betingelser som gjelder for din bruk av IDSeal Antivirus.

Guardian er ikke designet eller tiltenkt for bruk i spesielle eller høyrisikoområder som kjernefysiske anlegg, produksjon av mat eller legemidler, eller systemer for luftfart, våpen eller hjerte-lungemaskiner, eller noen andre applikasjoner hvor feil på tjenestene kan føre til dødsfall, personskade eller alvorlig skade til person eller eiendom. Du kan ikke bruke Guardian i slike miljøer, og vi uttrykkelig frasier oss alle underforståtte garantier om egnethet for slik bruk.

Du godtar at du ikke vil direkte eller indirekte eksportere, laste ned, overføre eller gi tilgang til eller bruke programvaren eller tjenestene og relatert dokumentasjon, inkludert tekniske data, i noen land hvor slik eksport, overføring eller tilgang er begrenset av forskrifter, vedtekter eller andre lover, uten å innhente autorisering fra gjeldende myndigheter og/eller lovorgan.

 1. Kundedata

I den grad tjenestene lar deg lagre, kopiere, synkronisere, overføre, sende eller laste opp filer, dokumenter, bilder, videoer og annen informasjon, innhold, materialer eller data («kundedata») gir du oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, kostnadsfri, fullt betalt, overførbar og viderelisensierbar rett til å bruke, reprodusere, lagre og fjerne kundedata for formålet å utføre denne avtalen. Du beholder alle andre rettigheter for kundedataene. I tilfeller hvor du poster eller gir oss vurderinger, kommentarer, informasjon eller forslag relatert til tjenestene, bekrefter du og godtar at vi kan bruke dem uten begrensninger, for ethvert formål uten kompensering til deg.

Du stadfester og garanterer at kundedata og din bruk av tjenestene ikke (i) bryter gjeldende lover eller krenker noen tredjeparts retter; (ii) urettmessig forstyrre eller ellers negativt påvirke vår evne til å levere tjenestene; (iii) skade infrastruktur, operasjoner eller rykte når det gjelder oss eller våre tilknyttede selskaper, forretningspartnere eller kunder; eller (iv) inneholde, muliggjøre eller starte et tjenestenektangrep, virus for programvare, malware, eller annen skadelig maskinkode, filer eller programmer som trojanske hester, ormer, tidsbomber, cancelbotter eller spionprogramvare. 

Du bekrefter og godtar at kundedata vil bli uopprettelig slettet ved kansellering, avslutting eller ikke-fornying av lisensen, og vi kan fjerne kundedata til enhver tid om du bryter avsnitt 6 av disse tilleggsvilkårene, eller om vi er lovmessig pålagt til det.

 1. Kundemiljø

Du er eneansvarlig for ytelsen til dine enheter, inkludert operativsystemer, programvare, applikasjoner, data, fastvare, tilkoblede enheter og Internettilkobling («kundemiljøet»). Din bruk av tjenestene vil bli påvirket av ytelsen til kundemiljøet ditt. Du er eneansvarlig for kostnaden til ditt kundemiljø, inkludert kostnaden for å forsikre at dine enheter fortsetter å møte minimum systemkrav, da de kan måtte oppdateres fra tid til annen. Du er også ansvarlig for alle kostnader som oppstår med din leverandør av data- eller mobiltjenester relatert til din bruk av programvaren eller tjenestene.

Du er ansvarlig for å installere programvaren og andre tilhørende oppdateringer på enhetene dine og konfigurere Guardian-tjenestene til å møte ditt behov. Ditt abonnement på Guardian inkluderer teknisk støtte, som vil gjøre tilgjengelig for deg i henhold til vår gjeldende standard for å tilby støtte. Vi er ikke ansvarlige for å støtte kundemiljøet ditt.

Du må vedlikeholde basissikkerheten til systemene og enhetene du bruker for å få tilgang til tjenestene for forhindre bruken av tjenestene av tredjeparter på en måte som bryter denne avtalen.

 1. Endringer, oppdateringer og oppgraderinger

Vi kan endre eller legge til nye funksjoner eller funksjonalitet til Guardian som en ny versjon av tjenesten (en «oppgradering») og tilby deg oppgraderingen uten ekstra kostnad, eller vi kan kreve ytterligere avgifter for bruk av en oppdatering.

Vi kan også gi visse trinnvise revisjoner til Guardian (en «oppdatering») uten ekstra kostnad til deg. Oppdateringer kan inkludere forbedringer for sikkerheten og funksjonaliteten til programvaren og kan endre utseendet eller bruken av programvaren. For å forsikre at du bruker den siste versjonen av programvaren på enhetene dine, gir du oss tillatelse til å installere oppdateringer på enheten din automatisk når disse er tilgjengelighet, i den grad det er mulig for oss å kjøre slike installasjoner i bakgrunnen. I tilfeller hvor vi ikke kan installere oppdateringene automatisk, godtar du å installere oppdateringene når vi gjør dem tilgjengelige for deg.

Du erkjenner og godtar at vi må, til enhver tid og uten varsel til deg, endre minimum systemkrav eller avslutte, stanse eller endre (i) programvaren eller tjenestene, (ii) enhver funksjonalitet eller funksjon av programvaren eller tjenestene eller (iii) tilgjengeligheten av programvaren og tjenestene på en viss enhet. Avsnitt 9 av vilkårene gjelder deretter.

 1. Ansvarsfraskrivelser

Du erkjenner og godtar at du har vurdert dine behov og enheter så vel som produktbeskrivelser, minimum systemkrav, og kostnaden for Guardian, og at du tar på deg hele risikoen forbundet med at tjenesten møter dine individuelle krav, selv om vi har gitt deg råd for å hjelpe deg i valget av tjenestene.

Vi har implementert administrative, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak designet for å sikre kundedata fra utilsiktet tap og uautorisert tilgang, bruk, endring eller deling. Men vi kan ikke garantere at uautoriserte tredjeparter aldri vil være i stand til å omgå disse tiltakene eller bruke din konto eller kundedata til urettmessige formål. Du er eneansvarlig for å gjennomføre ordentlig sikkerhetskopiering av kundedata, og du har eneansvar for alle tap, korrupsjon eller skade til kundedata eller kundemiljøet.

 1. Avtaleperiode og oppsigelse

Lisensen din starter så fort du har fått tilgang til Guardian (for eksempel ved å bli gitt en lisensnøkkel), uavhengig av om du faktisk har hatt gått til eller brukt Guardian.

Lisensen din vil automatisk opphøre den effektive datoen for avslutting av medlemskapet ditt, og du vil ikke lenger være autorisert til å bruke eller ha tilgang til Guardian, og du må umiddelbart slette programvaren fra enhetene dine. Ved slik oppsigelse, vil dine kundedata bli slettet, inkludert kundedata som har blitt sikkerhetskopiert med IDSeal Cloud Backup. Det er ditt ansvar å lagre eller sikkerhetskopiere dine kundedata på et alternativt sted før medlemskapet ditt utgår eller avsluttes.

IDSEAL GUARDIANTM TILLEGGSVILKÅR

VEDLEGG A

Produktbeskrivelse og minimums systemkrav

PRODUKTBESKRIVELSE

IDSeal GuardianTM er et kombinert produkt som består av IDSeal Pro-TecTM, IDSeal Antivirus, IDSeal Cloud Backup, og IDSeal PC Cleaner. 

IDSeal Pro-TecTM. (Opptil 4 enheter). IDSeal Pro-TecTM er en løsning for forbedring av personvern som er designet for å beskytte digitale enheter og informasjon. IDSeal Pro-TecTM tilbyr medlemmene de følgende funksjonene avhengig av tilgjengelighet på din enhet og Internettilkobling hvor aktuelt:

Skanner for det mørke nettet

Skanner for det mørke nettet bruker en unik algoritme som lar deg søke etter forekomster av dine passord eller e-postadresser i databaser som har blitt stjålet av hackere og blir kjøpt og solgt på det mørke nettet.

Virtuelle private nettverk (VPN)

VPN-funksjonen gir personvern på Internett ved å la deg koble til en VPN-server så du kan skjule IP-adressen din og sende dine Internettdata via en sikker, kryptert tunnel som etableres mellom deg og sluttpunktet ditt, så du kan holde dine aktiviteter og posisjonen din privat. Vær oppmerksom på at noen land og bedrifter blokkerer bruken av VPN.

Påloggingskryptering og passordhvelv

Denne funksjonen lar deg skanne enheten din for sporbare innloggings-akkreditiver du har brukt på nettsider, portaler eller tjenestetilbydere, og krypterer disse passordene og lagrer dem i et hvelv for vern.

Beskyttelse av personlig profil

Funksjonen beskyttelse av personlig profil hjelper til å begrense identifiserende informasjon som kan stjeles fra enheten din ved å gjøre det lett å finne og slette alle brukerprofiler (telefonnumre, e-postadresser, postadresser, kredittkortinformasjon, osv.) som er lagret på enheten din i tilknytning med «autofyll»-funksjoner.

Reklameblokkering

Å aktivere denne funksjonen blokkerer både statiske og dynamiske bannerreklamer, og gjør surfeopplevelsen din mer effektiv og hyggelig ved å la deg surfe på nettet uten irriterende blinkende bannere og distraherende reklame.

Trygg surfing/beskyttelse i sanntid og varslinger

Denne funksjonen gir deg tryggheten til å fritt surfe på nettet ved å advare deg når du møter på utrygge nettsider som kan utsette deg for malware, spionvare, virus og annen skadelig kode og overvåker enheten din for forsøk på nettfiske, blokkerer dem i sanntid, og varsler deg.

Sporingsblokker

Funksjonen sporingsblokker fungerer ved å blokkere sporingsoppføringer som inkluderer din personlige digitale informasjon som kan brukes av tredjeparter og hackere.

Modifisering av digital fingeravtrykk

Denne funksjonen tar data en nettside samler opp i bakgrunnen og bruker den til å identifisere enheten din, kjent som ditt «digitale fingeravtrykk» og gjør det uleselig enten automatisk eller på forespørsel, og lager et falskt digitalt fingeravtrykk i dets sted så nettsider ikke kan spore dine personlige surfemønstre.

Surfeoppføringer og skanner-rengjøring

Denne funksjonen lar deg dyprengjøre enheten din ved å fjerne surfeoppføringer, informasjonskapsler og andre enheter som sporer dine surfemønstre så du proaktivt kan redusere sjansen for at disse akkreditivene blir lagret og misbrukt. Innstillingen sett-og-glem lar deg automatisk blokkere informasjonskapsler som mistenkes for å risikere personvern eller være ondsinnede.

Dokumentskanner og hvelv for krypterte dokumenter

Funksjonen dokumentskanner finner dokumenter på enheten din som kan inneholde sensitiv informasjon, som bankkontoer eller kredittkortnumre og annen personlig identifiserbar informasjon, og ber deg enten slette filene eller lagre dem med funksjonen hvelv for krypterte dokumenter så de er beskyttet på et sikkert sted, både beskyttet og skjult, som beskyttelse mot at informasjonen din blir funnet og misbrukt.

Blokkering av webkamera og mikrofon

Denne funksjonen lar deg digitalt blokkere ondsinnede forsøk på å få tilgang til din enhets kamera og mikrofon av tredjeparter som kan prøve å avlytte eller se på ditt privatliv.

Rådgiving for personvern

Funksjonen rådgiving for personvern evaluerer tillatelsene på enheten din, kategoriserer dem etter risikonivå, og gir anbefalinger om disse innstillingene for å forbedre personvern. Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Android-enheter.

IDSeal ANTIVIRUS (Opptil 4 enheter). IDSeal Antivirus tilbyr beskyttelse fra ondsinnede programmer som truer personlige datamaskiner og Android mobilenheter som møter minimum systemkrav. IDSeal Antivirus bruker aktive beskyttelsesmekanismer som overvåker, blokkerer og varsler når en trussel oppdages. Farlige innkommende e-poster blir blokkert og lagt i karantene, og datamaskinen din kan blir automatisk skannet for trusler etter en definert tidsplan. IDSeal Antivirus er lett å installere og bruke, og inkluderer også ekstra verktøy og funksjoner som rengjøring av historikk og oppstartsmanager for å hjelpe med å holde datamaskinen din beskyttet og fungere optimalt. IDSeal Antivirus inkluderer følgende funksjoner:

Alt-i-ett datamaskinsikkerhet

Antivirus oppdager og fjerner ikke bare virus, men også spionvare, rootkit, kryptovirus, malware, botter, trojaner og lignende trusler.

Aktiv monitoring og beskyttelse i sanntid

Ved hjelp av flere oppdagelsesmetoder og avanserte algoritmer, overvåker og bekjemper Antivirus sikkerhetsproblemer på Internett og lokalt i sanntid.

Beskyttelse mot kryptovirus

Antivirus oppdager og fjerner kjente kryptovirus før de kan handle og skade datamaskinen din.

Internettsikkerhet

Antivirus jobber når du surfer på Internett for å beskytte deg mot ondsinnede nettsider og forsøk online på å angripe datamaskinen din og infisere den med malware.

Skanning etter dype trusler

Ved hjelp av en av de mest omfattende trusseldatabasene som er tilgjengelige, skanner og fjerner Antivirus trusler som andre produkter i bransjen kan unnlate å oppdage. Antivirus oppdaterer automatisk sine databaser og virusdefinisjoner på daglig basis, og henter fra mange kilder for å optimalisere beskyttelsesstatusen til enheten din.

Planlagte skanninger

Antivirus planlegger lar deg «sette og glemme», så Antivirus automatisk skanner enheten din og proaktivt jobber for å beskytte enheten din til enhver tid.

Automatisk oppdatering av virusdefinisjonsdatabase

Database over virus, spionvare og malware oppdateres automatisk. (Krever tilkobling til Internett).

IDSeal CLOUD BACKUP (Opptil 2 enheter/2 TB lagringsplass per abonnement). IDSeal Cloud Backup er en løsning for lagring og gjenoppretting som lar deg sikkerhetskopiere data til en sikker ekstern server og gjenopprette disse dataene til det opprinnelige stedet eller en annen enhet fra hvor som helst med en tilkobling til Internett.

Tilstrekkelig lagringsplass

Ditt abonnement til IDSeal Cloud Backup inkluderer 2 TB total lagringsplass som kan brukes til å sikkerhetskopiere filer fra to enheter. Om du i løpet av en måned overgår grensen for 2 TB, kan du bli belastet beløpene som ble avtalt for slike overforbruk da du meldte deg på.

Fleksible alternativer for sikkerhetskopi

Velg fra flere valg for planlegging av sikkerhetskopi. Store filer kan sikkerhetskopieres uten begrensinger på individuelle filstørrelser, og små filer kan sikkerhetskopier i partier. 

Sikker overføring og lagring

IDSeal Cloud Backup lager en kryptert kopi av dine data ved hjelp av 256-AES, og overfører dem så sikkert over et 256-AES SSL beskyttende lag til Amazon AWS cloud-lagring. Kryptering via 256-AES møter krypteringsstandardene som kreves av de fleste gjeldende lover for personvern, og lagring på Amazon AWS gir deg trygghet når det gjelder tilgjengelighet og pålitelighet.

Enkel gjenoppretting av data

Om data på enheten er korrupt eller har blitt slettet ved en feiltakelse, kan du laste ned alle sikkerhetskopierte dataene dine eller bare valgte filer ved hjelp av gjenoprettingsverktøyet på maskinprogramvaren. Om enheten din er tapt eller stjålet, kan du gjenopprette dine data til en ny enhet via din onlinekonto.

Vær oppmerksom på at IDSeal Cloud Backup kun er beregnet for lagring av sikkerhetskopier og ikke er ment å brukes for fildeling – du kan ikke åpne, redigere eller dele filene du sikkerhetskopierer fra nettskyen.

IDSeal PC Cleaner (opptil 4 enheter). IDSeal PC Cleaner gir en trygg og enkel løsning for å fjerne unødvendige filer som kan redusere ytelsen og føre til at systemet krasjer.

Rengjøring og reparasjon

PC Cleaner oppdager og reparerer eller fjerner korrupte oppføringer i registeret, skjulte filer i operativsystemet, korrupte systemfiler, manglende dll-filer og mer for å redusere tilfeller hvor datamaskiner krasjer og henger.

Defragmentering

Over tid blir en datamaskins register fragmentert når filer slettes, som fører til at ytelsen reduseres. Bruk PC Cleaner for å defragmentere en datamaskins register.

Oppstartsmanager

Verktøyet oppstartsmanager lar deg lett velge hvilke filer og programmer du vil skal åpnes når datamaskinen din starter.

Planlegg og tilpass skanninger

PC Cleaner lar deg planlegge automatiske skanninger på din foretrukne tid daglig eller ukentlig. Velg hvilke områder på datamaskinen din som skal skannes og rengjøres – inkludert virtuelle enheter, databiblioteker, installasjonsstrenger, søppelfiler, midlertidige filer, systemprogramvare, historikk og mer.

MINIMUM SYSTEMKRAV

«Minimum systemkrav» betyr støttede enheter og operativsystemer som er nødvendige for at IDSeal GuardianTM produkter og funksjoner skal fungere korrekt. Det er ditt ansvar å forsikre at systemene dine møter minimum systemkrav for å kunne bruke IDSeal GuardianTM.

 

Windows

Mac

Android

iOS

Støttet

operativsystemer

Microsoft Windows 8 eller senere

(alle versjoner)

Mac OS 10.15

eller senere

Android 5.0 eller senere

(Må ha Google Play-appen installert)

iOS 13.4 eller senere

Nødvendig fastvare

Prosessor

1,5 Ghz eller raskere

RAM

Windows 10:

2 GB

Windows 8:

2 GB

Harddisk

200 MB tilgjengelig plass på harddisk

Prosessor

1,5 Ghz eller raskere

RAM

2 GB

Harddisk

200 MB tilgjengelig plass på harddisk

Android nettbrett eller telefon med 35 MB lagringsplass

Nettbrett eller telefon med 24 MB lagringsplass

Installasjon av programvaren, mottak av oppdateringer og bruk av de funksjonene som gjelder surfing på Internett eller skanning av nettsider krever at enheten din er koblet til Internett.

IDSeal Guardian tilbyr verktøy og ressurser som beskytter dataene og identiteten din, men det er umulig å fullstendig eliminere risikoen for nettkriminalitet eller identitetstyveri. Egen innsats for å forhindre uautorisert tilgang spiller en viktig rolle, og sikkerheten knyttet til den personlige informasjonen din avhenger av bruken din av nødvendige fysiske, elektroniske og prosedyremessige beskyttelsestiltak.