Privacy Policy

Effective Date: February 09, 2021

Personvernerklæring

Takk for at du besøker dette nettstedet. Det leveres av ACN Europe B.V. (firmanummer 34110202), og er stiftet etter nederlandsk selskapsrett under registrert adresse: Thomas R. Malthusstraat 1-3, 1066 JR Amsterdam, Nederland (i dette dokumentet referert til som “Firma”, “vi”, “oss” eller “vår”). Vi ser alvorlige på å beskytte personvernet til kundene våre og brukerne av våre nettsider og applikasjoner (“du” viser i dokumentet til kundene individuelt og samlet).

Denne personvernerklæringen forklarer databehandlingsmetodene som vi bruker ved behandling av informasjon om en identifiserbar person (“Personopplysninger”), som er i henhold til EU-personvernforordningen 2016/679 (GDPR) og annen gjeldende lov. Personvernerklæringen beskriver formålene ved innsamling, bruk og offentliggjøring av personopplysninger, på hvilket juridisk grunnlag dette skjer, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandling av personopplysninger, for eksempel din rett til innsyn, korrigering og sletting av personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer også trinnene vi tar for å sikre dine personopplysninger.

Personvernerklæringen omfatter følgende avsnitt. Du bør lese hele personvernerklæringen, men du kan også bruke lenkene nedenfor og bli henvist til den ønskelige informasjonen:

 1. Kontaktinformasjon

 2. Tilleggsvilkår

 3. Bruk

 4. Hvem som samler inn personopplysningene

 5. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

 6. Hvordan henter vi inn personopplysninger?

 7. Hvorfor bruker vi personopplysninger

 8. Rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger

 9. Hvordan vi overfører personopplysninger til tredjeparter

 10. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger

 11. Hvor vi lagrer dine personopplysninger

 12. Bruk av informasjonskapsler og annen webteknologi

 13. Tredjepartsnettsteder og innhold

 14. Angivelse av kortholderdata

 15. Sikkerhet

 16. Din rett til innsyn, korrigering og sletting av personopplysninger

 17. Din rett til å trekke tilbake samtykke

 18. Din rett til å begrense behandlingen

 19. Din rett til dataportabilitet

 20. Din rett til bestridelse

 21. Reservasjon mot kampanjetilbud fra Firma

 22. Endringer i personvernerklæringen

 23. Barn

 24. Kontakt oss

 1. Kontaktinformasjon

ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

E-post:  euprivacyofficer@acneuro.com 

2. Tilleggsvilkår

I noen tilfeller, når du har rekvirert et bestemt produkt eller en tjeneste, er det mulig at vi henter inn tilleggsinformasjon eller bruker informasjonen om deg på forskjellige måter for å levere det produktet eller tjenesten. Tilleggsinformasjon om innsamling, bruk og offentliggjøring av personopplysninger mht. bestemte firmatjenester og produkter finner du i de relevante vilkårende, merknadene og utsagnene for disse tjenestene og produktene (“Tilleggsvilkår”).

3. Bruk

Personvernerklæringen gjelder bare personopplysninger som vi eventuelt behandler i forbindelse med våre tjenester, eller når du besøker nettsidene våre. Den dekker ikke informasjon om mer enn én person, hvor identiteten av personene er ukjent og ikke kan fastsettes direkte eller indirekte fra informasjonen på lovlig måte. Det er mulig av vi behandler personopplysninger for å opprette anonymiserte data, som ikke (direkte eller indirekte) identifiserer deg eller noen andre. Vi forbeholder oss retten til å bruke og offentliggjøre anonymisert informasjon til formål som vi mener er fornuftige.

4. Hvem som samler inn personopplysningene

Personopplysningene samles først inn av, eller på vegne av Firma. Personopplysningene deles med datterselskapene til Firma og med tredjeparter, til formålene og via metoden som står beskrevet i denne personvernerklæringen. I avsnitt 8 i personvernerklæringen finner du en oversikt over partnerne som vi offentliggjør dine personopplysninger til, til formålene listet opp i avsnitt 7.

5. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Personopplysninger og annen informasjon som vi samler inn, varierer avhengig av din relasjon med firmaet.

Når vi leverer IDSealSM-produkter og -tjenester, kan vi behandle følgende personopplysninger:

 • navn

 • firmadetaljer

 • privat- og forretningsadresse

 • fødselsdato

 • telefonnummer

 • e-postadresse

 • produktinformasjon om tjenesten/produktet som du har fått lisens til, for eksempel type, startdato og status

 • opptak av telefonsamtaler der du i begynnelsen av samtalen blir gjort oppmerksom på opptaket, samt muligheten til å avvise et slikt opptak

 • elektronisk og skriftlig kommunikasjon

 • påloggingsinformasjon til din IDSeal-konto

 • Annen identifiserende informasjon som kan fastsettes i personvernerklæringen relatert til tilleggsvilkårene, eller som du har gitt ditt samtykke til separat, og som er nødvendig til formålene angitt i avsnitt 7.

Ved besøk på våre nettsider er det mulig at vi behandler følgende personopplysninger:

 • IP-adresser og generell geolokaliseringsinformasjon

 • MAC-adresser, operativsystem- og nettleserinformasjon

Denne informasjonen hentes inn ved bruk av informasjonskapsler og/eller lignende teknologier på nettsidene. Du finner mer informasjon om bruk av informasjonskapsler og lignende metoder og formålene deres i Retningslinjene for informasjonskapsler.

6. Hvordan henter vi inn personopplysninger?

Vi henter inn personopplysninger på flere måter, blant annet:

 • Ved at du oppgir personopplysninger til firmaet på nettsider eller tjenester;

 • ved at du bestiller IDSeal-tjenester eller -produkter online fra Firma;

 • når du kommuniserer med oss via e-post, telefon, faks, chat, nettsider eller på en annen måte;

 • når du oppgir personopplysninger til firmaet via firmaets forretningspartnere som for eksempel våre betalingstjenesteleverandører, slik at du blir vist produktene og tjenestene til IDSeal (se også avsnitt 8); og

 • bruk av informasjonskapsler og annen webteknologi slik det står beskrevet i Retningslinjene for informasjonskapsler.

Selv om Firma primært henter inn personopplysninger fra deg, kan det også hente inn personopplysninger fra andre kilder, blant annet tjenesteleverandører eller tredjeparter som har rett til å publisere informasjonen.

Firma vil ikke kontakte deg via telefon eller e-post og be om sensitiv informasjon som for eksempel kredittkortnumre, kontonumre, passord og PIN-koder. Vi anbefaler at du ikke svarer på e-poster eller telefonsamtaler som ber om disse opplysningene, og at du tar kontakt med oss hvis du får en slik forespørsel fra noen som gir seg ut for å være fra Firma.

7. Hvorfor bruker vi personopplysninger

Firma henter inn og behandler personopplysninger og annen informasjon til ulike formål, blant annet:

 1. For å presentere våre nettsteder og innholdet til deg;

 2. for å bekrefte, behandle og administrere dine bestillinger av IDSeal-tjenester og -produkter;

 3. for å motta betaling for IDSeal-tjenester og -produkter;

 4. for å kunne tilby deg IDSeal-tjenester og -produkter;

 5. for å opprettholde vårt kundeforhold med deg, inkludert fakturering og kundeservice;

 6. for å oppfylle våre forpliktelser og håndheve våre rettigheter i forbindelse med kontrakter som vi ev. inngår med deg, inkludert levering av meldinger i henhold til disse avtalene;

 7. for å gi deg informasjon om din firmakonto, dine innkjøp og våre retningslinjer;

 8. for å kunne forstå og svare på dine servicebehov, inkludert problemer med IDSeal-tjenester og -produkter;

 9. for å oppfylle våre juridiske og regulatoriske forpliktelser, for å beskytte Firmaets juridiske og økonomiske interesser (inkludert svindeldeteksjon og -forebygging) og for å utføre overholdelseskontroller;

 10. for å overholde Firmaets lovbestemte rapporteringsplikt til myndighetene (for eksempel innsamling og betaling av avgifter, besvare forespørsler fra reguleringsmyndigheter innenfor forbrukervern eller databeskyttelse);

 11. for levering og mottak av tjenester og gebyrer;

 12. for å forberede intern (aggregert) rapportering om kundeforhold og generelle forretningsbehov;

 13. for å gi våre forretningspartnere og deres representanter som markedsfører og promoterer IDSeal-tjenester og -produkter og refererer til Firma, til provisjonsformål som for eksempel sporing, kompensasjon, oppsyn og opplæring.

 14. for å tilrettelegge Firmaets økonomiske, regnskapsmessige og administrative funksjoner;

 15. for å gi oss tillatelse til å identifisere og informere deg om relaterte tjenester og produkter som Firma tilbyr og som du kan være interessert i, blant annet å sende kommersiell kommunikasjon og markedsføringskommunikasjon;

 16. for alle andre formål som vi har angitt når du oppgir personopplysninger, inkludert personvernerklæringer tilknyttet tilleggsvilkår; og

 17. for alle andre kompatible formål med ditt informerte samtykke.

8. Rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger

Personopplysninger skal hentes inn, brukes, lagres eller behandles ved behov innenfor rammen av ansvarlig, virksom og effektiv forretningsadministrasjon av Firma, slik det står beskrevet i denne personvernerklæringen. Firma behandler personopplysninger basert på én eller flere følgende relevante rettslige grunnlag.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og Firma

Behandlingsformål: a., b., c., d., e., f., g., h., l., n., p.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre juridiske plikter

Behandlingsformål: i., j., n., p.

Behandlingen er nødvendig for de legitime interessene til Firma, unntatt i de tilfellene der disse interessene overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter

Behandlingsformål: a., e., f., g., h., i., k., l, m., n., o., p.

 

Vi ber om ditt samtykke der det er hensiktsmessig og nødvendig.

Behandlingsformål: o., p., q.

9. Hvordan vi overfører personopplysninger til tredjeparter

Firma kan overføre dine personopplysninger til tredjeparter utenfor Firma, til formål som er oppgitt i denne personvernerklæringen og slik det er tillatt eller påkrevd av gjeldende lov. Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter for å oppnå formålene slik det står beskrevet i avsnitt 8 ovenfor. I den forbindelse kan Firma dele dine personopplysninger med:

 • Agenter som har lisens til å promotere produktene og tjenestene til IDSeal på vegne av oss i EU som for eksempel Independent Business Owners

 • Betalingstjenesteleverandører som for eksempel Elavon Financial Services DAC og/eller GoCardless LLC

 • Hosting- og sikkerhetskopieringsleverandører som for eksempel Amazon Web Services og Rackspace

 • IT-leverandører av IDSeal-tjenester og -produkter som for eksempel IDSeal, LLC

 • Kundeserviceleverandører som for eksempel vårt datterselskap Telecommunications Operations & Service Centre (ACN) sp zoo

Vi kan også levere dine personopplysninger til myndighetene, som del av lovbestemte, statistiske eller analytiske rapporter dersom dette er påkrevd eller tillatt av gjeldende lover og forskrifter, å undersøke og hjelpe med å forhindre mulig ulovlig aktivitet, eller som svar på en bestemt forespørsel fra offentlige myndigheter, reguleringsmyndigheter eller påtalemyndigheter som for eksempel stevning, ransakingsordre eller andre juridiske prosesser. Vi kan også offentliggjøre dine personopplysninger i den grad vi mener det er nødvendig eller fornuftig, for å beskytte rettighetene, eiendelene eller sikkerheten til Firma, våre kunder eller andre som omfatter utveksling av informasjon med andre firmaer og organisasjoner.

Vi forbeholder oss retten til å overføre dine personopplysninger dersom vi slås sammen med eller kjøpes opp av en tredjepart, gjennomgår en annen forretningstransaksjon som for eksempel en omorganisering, eller hvis slike transaksjoner foreslås.

10. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger

Firma oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig til formålene de ble innhentet for, og underlagt gjeldende lov. Varigheten av en slik periode er avhengig av typen personopplysninger. I visse tilfeller kan det være nødvendig å oppbevare dine personopplysninger i en minimumsperiode, slik at vi overholder juridiske eller lovbestemte forpliktelser.

Du kan bruke kontaktinformasjonen ovenfor til å kontakte oss hvis du har spørsmål angående spesifikke oppbevaringsperioder.

11. Hvor vi lagrer dine personopplysninger

Personopplysningene behandlet av Firma til formålene oppgitt i avsnitt 7, hentes inn direkte fra deg. For internasjonale overføringer av personopplysninger iht. artikkel 44 ff. GDPR, som uføres for formålene slik de står beskrevet her og for alle andre formål, vil Firma ta alle forholdsregler i tråd med GDPR for å sikre at dine personopplysninger beskyttes. For eksempel at dine personopplysninger lagres på sikre servere og at databehandlingsavtaler inngås med disse behandlerne.

Dine personopplysninger lagres på sikre servere som befinner seg i Nederland, Polen og USA. Som et resultat av dette, kan noen av eller alle personopplysningene vi henter inn, lagres eller behandles på servere utenfor ditt geografiske område, blant annet i USA, hvor databeskyttelseslovene kan avvike fra jurisdiksjonen der du bor. Dine personopplysninger kan derfor være underlagt tilgangsforepørsler fra myndigheter, domstoler eller påtalemyndigheter i jurisdiksjoner iht. lovene i disse jurisdiksjonene. For å sikre at beskyttelsesnivået som GDPR garanterer ikke undermineres, offentliggjøres dine personopplysninger bare til våre partnere dersom dette er tillatt iht. GDPR og andre (lokale) databeskyttelseslover. Våre underentreprenører kan bare bruke dine personopplysninger til formålene slik det står beskrevet i denne personvernerklæringen, og bare iht. våre instruksjoner. Firma vil bare bruke underentreprenører som kan garantere at de implementerer nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak, og som sørger for at rettighetene dine beskyttes.

12. Bruk av informasjonskapsler og annen webteknologi

Vi kan hente inn informasjon om aktivitetene dine på nettsider og om utstyret du bruker for å få tilgang til nettstedene, via automatisk datainnhentingsteknologi som for eksempel informasjonskapsler, innebygde weblenker og pikseltagger. Informasjonen som vi henter inn, inkluderer informasjon som hentes inn av slike teknologier. Vi bruker informasjonen til å gjøre nettstedene våre bedre og for å levere en bedre og mer persontilpasset tjeneste som blant annet gjør det mulig å: estimere brukernes størrelses- og bruksmønstre; lagre preferanseinformasjon som gjør at vi kan tilpasse nettstedene våre iht. dine individuelle interesser, gjøre søkene dine raskere og gjenkjenne når du kommer tilbake til våre nettsteder. Du finner mer informasjon i Retningslinjene for informasjonskapsler.

13. Tredjepartsnettsteder og innhold

Firmanettsteder kan ha lenker til tredjepartsnettsteder som eies eller drives av Firmaets forretningspartnere eller andre personer. Hvis du følger disse lenkene, forlater du våre nettsteder, og ettersom denne personvernerklæringen ikke gjelder tredjepartsnettsteder, bør du lese personvernerklæringene for disse nettstedene før du bruker dem. Vi er ikke ansvarlig for forretningsførselen til tredjepartsnettsteder.

14. Angivelse av kortholderdata

Firma kan kreve at du oppgir kreditt- eller debetkortopplysninger til våre betalingsleverandører (“Kortholderdata”) i forbindelse med kjøp av IDSeal-produkter og -tjenester. Kortholderdata kan brukes for aktuelle betalinger og lagres for fremtidige eller gjentatte betalinger. Betalinger utstedes via våre betalingsleverandører. Firma krever at leverandørene opprettholder kontroller som er konsistente med Payment Card Industry Data Security Standard og andre industristandarder for å beskytte kortholderdata. Disse sikkerhetsordningene forhindrer ev. ikke ethvert uautorisert forsøk på innsyn i, innhenting eller bruk av kortholderdata.

15. Sikkerhet

Firma har innført teknologiske og organisasjonsmessige tiltak som skal hjelpe å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang eller bruk under innsamling og mens de er i vår besittelse. Personer innen vår organisasjon eller tredjepartsleverandører kan få innsyn i personopplysninger, eller forretningspartnere som krever innsyn for å utføre formålene oppgitt i denne personvernerklæringen, eller andre formål som er tillatt eller påkrevd under gjeldene lov.

Du bør uansett ta forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger som for eksempel ved å opprettholde konfidensialiteten av dine tilgangsdata, logge deg av nettsteder, lukke nettleseren når du har avsluttet dine onlineaktiviteter, endre passordene dine regelmessig og ikke oppgi personopplysninger til personer du ikke kjenner.

Firma kan kommunisere med deg via e-post eller chat, og denne kommunikasjonen kan til tider inneholde personopplysninger. Det er mulig at denne kommunikasjonen ikke er sikker. Ikke send oss ID-numre utstedt av myndigheter, finansiell informasjon, kortholderdata eller annen sensitiv informasjon via e-post eller chat, og vi vil ikke be deg om å oppgi slik informasjon via disse metodene.

16. Din rett til innsyn, korrigering og sletting av personopplysninger

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har om deg, og du har krav på at vi korrigerer dine personopplysninger hvis informasjonen er feil eller ufullstendig, og i noen tilfeller, har du rett til å be om at vi sletter dine personopplysninger. Du kan få en kopi av, korrigere eller slette dine personopplysninger ved å skrive til vårt personvernombud på følgende adresse:

ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

E-post:  euprivacyofficer@acneuro.com 

Vær oppmerksom på at vi i noen tilfeller ikke kan gi deg innsyn i visse personopplysninger, for eksempel hvis de inneholder persondata om andre personer, eller av juridiske årsaker, for å beskytte vår interesse i stevninger. Vi kan be deg om å bekrefte din identitet før vi gir deg innsyn, korrigerer eller sletter dine personopplysninger.

17. Din rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake samtykke for vår bruk av dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke vår evne til å levere tjenester og produkter til deg, der denne informasjonen er nødvendig for å kunne tilby deg slike tjenester og produkter. Vær også oppmerksom på at vi har lov til å holde på enkelte personopplysninger for å oppfylle våre juridiske, økonomiske, revisjonsmessige og virksomhetsbehov, selv om du trekker tilbake ditt samtykke.

18. Din rett til å begrense behandlingen

Du har rett til å be oss om å (midlertidig) slutte å bruke dine personopplysninger, for eksempel hvis du tror at dine personopplysninger er feil, eller hvis du mener at vi ikke lenger behøver å bruke dine personopplysninger.

19. Din rett til dataportabilitet

Du kan ha rett til å be oss om å overføre dine personopplysninger til en tredjepart etter eget ønske. Denne retten kan bare utøves hvis du har gitt oss dine personopplysninger, når vi behandler dataene med automatiserte metoder basert på ditt samtykke, eller for å oppfylle våre forpliktelser iht. vår kontrakt.

20. Rett til bestridelse

Du har rett til å bestride behandlingen av dine personopplysninger som er på grunnlag av våre legitime interesser. Du kan også når som helst be om av vi ikke lenger bruker dine personopplysninger for markedsføringsformål, og hvis du gjør dette, vil vi umiddelbart slutte å bruke dine personopplysninger til dette formålet. For andre formål som er på grunnlag av våre legitime interesser, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger når du bestrider dette, såfremt vi ikke har en tvingende legitim årsak til behandlingen. Vær oppmerksom på at vi ev. ikke kan tilby bestemte tjenester eller ytelser hvis vi ikke kan behandle de nødvendige personopplysningene til dette formålet.

21. Reservasjon mot kampanjetilbud fra Firma

Hvis du gir oss ditt samtykke til at vi bruker din e-postadresse eller kontaktinformasjon til å promotere våre egne eller tredjeparters produkter eller tjenester, og du senere ombestemmer deg, kan du trekke tilbake ditt samtykke (opt-out) ved å sende en e-post til euprivacyofficer@acneuro.com. Du kan også opt-out av reklame-e-poster ved å klikke på “Stopp abonnement”, “Opt-out” eller stopp abonnement-lenken inkludert i disse e-postene.

22. Endringer i personvernerklæringen

Firma kan endre denne personvernerklæringen når som helst og uten forvarsel, bare underlagt gjeldende lov. Slike endringer skal ikke ha tilbakevirkende kraft og trer i kraft når de publiseres på nettsidene, med mindre annet er oppgitt. Hvis vi foretar endringer vedr. behandling av dine personopplysninger, informerer vi deg om dette eller ber om ditt samtykke iht. gjeldende lov, på en eller flere nettsider og/eller via e-post til e-postadressen som er tilknyttet din konto ved behov.

Det er ditt ansvar å sørge for at din e-postadresse hos oss er oppdatert og aktiv, at du besøker våre nettsider regelmessig og at du kontrollerer om det er endringer i personvernerklæringen. Datoen da personvernerklæringen ble sist revidert, vises nederst på siden.

23. Barn

Firma promoterer ikke produkter og tjenester til barn eller tar imot bestillinger fra personer som ikke er myndige.

24. Kontakt oss

Du har rett til å protestere mht. samtykke til denne personvernerklæringen, eller stille spørsmål vedrørende våre metoder, til personen eller personene som har ansvaret for at vi overholder personvernerklæringen, ved å sende en e-post til vårt personvernombud på følgende adresse euprivacyofficer@acneuro.com.

Vi behandler alle klager vedrørende overholdelse av personvernerklæringen. Hvis en klage tas til følge, skal Firma iverksette passende tiltak for å løse problemet, inkludert endring retningslinjer og metoder ved behov. Du har krav på å få svar på denne vurderingen innen perioden fastsatt av GDPR.

Du har også krav på å klage til databeskyttelsesmyndighetene i landet du bor i. Du finner navnene og kontaktdetaljene til databeskyttelsesmyndighetene i EU under https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 

Versjon:
Utgitt: 1 april, 2021

Retningslinjer for informasjonskapsler

1.0 Formål

Slik at nettsidene og de mobile applikasjonene til Firma (fellesbetegnelse “Nettsider”) skal fungere optimalt, og for å tilrettelegge den beste brukeropplevelsen, er det mulig at ACN Europe B.V. (“Firma”, “vi” eller “oss”) bruker informasjonskapsler eller små datafiler på enheten din. Retningslinjene for informasjonskapsler (“Retningslinjene for informasjonskapsler”) forklarer hvordan vi bruker informasjonskapsler, valgene du har vedrørende informasjonskapsler, og gir ytterligere informasjon om informasjonskapsler. Ved referanse til “Personopplysninger” i retningslinjene for informasjonskapsler slik det er definert i Vilkår, refererer vanligvis til informasjon om deg som er underlagt gjeldene databeskyttelseslover, og til annen identifiserbar informasjon oppgitt av eller tilknyttet deg og brukere på våre nettsider. Du finner også mer informasjon om bruk av nettsider og hvordan Firma kan bruke dine personopplysninger under Personvernerklæring, Nettsted — vilkår for bruk  og Applikasjon — vilkår for bruk (“Retningslinjer”).

Du, brukeren av nettsidene, må være oppmerksom på retningslinjene for informasjonskapsler, blant annet at vi bruker informasjonskapsler hvis du vil fortsette å bruke nettsidene. Vær oppmerksom på at du kan tilpasse sikkerhetsinnstillingene i nettleseren, slik at de motsvarer dine preferanser mht. informasjonskapsler. Merk at noen innstillinger kan påvirke brukeropplevelsen negativt på nettsidene og andre nettsteder.

2.0 Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng av bokstaver og tall), som sendes av webserveren til en nettleser som lagrer denne. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren rekvirerer en side fra serveren.

Informasjonskapsler kan enten være “øktinformasjonskapsler” eller “faste” informasjonskapsler. En fast informasjonskapsel lagres av en nettleser og er gyldig frem til den fastsatte utløpsdatoen, med mindre den slettes av brukeren før utløpsdatoen. En øktinformasjonskapsel derimot, utløper når brukersesjonen avsluttes når nettleseren lukkes.

Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personopplysningene som vi lagrer, kan kobles til informasjonen som er lagret i og hentet inn fra informasjonskapsler. Informasjonskapsler kan brukes av nettlesere til å identifisere og spore brukere når de navigerer de forskjellige nettsidene, og til å identifisere brukere som vender tilbake til en nettside.

Hvis du ikke vet hva informasjonskapsler er, eller hvordan du kontrollerer eller sletter dem, finner du detaljert informasjon om dette underhttp://www.aboutcookies.org.

3.0 Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Vi bruker informasjonskapsler til å gjenkjenne en datamaskin når en bruker besøker nettsidene, til sporing av nettsidene som brukeren besøker, til å aktivere bruk av en handlekurv der det er relevant, til å forbedre anvendeligheten på nettsiden, til å administrere nettsidene, til å forhindre svindel og å forbedre sikkerheten på nettsidene, til å tilpasse nettsidene og til å validere autentiserte brukersesjoner. Vi bruker øktinformasjonskapsler og faste informasjonskapsler på nettsidene.

Vær oppmerksom på at informasjonen som hentes inn via informasjonskapslene, ikke blir brukt til å identifisere deg. Informasjonskapslene brukes ikke til noen andre formål enn de som er beskrevet her.

Informasjonskapslene som vi bruker, kan klassifiseres i følgende kategorier:

 • Helt nødvendige informasjonskapsler. Vi har identifisert disse informasjonskapslene som helt nødvendige for at nettsidene våre skal fungere som de skal og å gi brukerne tilgang til sikre områder på nettsidene.

 • Uvesentlige informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene er ikke nødvendige for at nettstedene skal fungere, men de brukes til å tilby, vedlikeholde og å gjøre tjenestene våre bedre for å oppfylle dine behov. Vi plasserer ingen av disse informasjonskapslene uten ditt samtykke. Vi kan behandle dine personopplysninger ved hjelp av disse informasjonskapslene. Du finner mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger under Retningslinjer.

3,1. Tekniske informasjonskapsler

Vi bruker en øktinformasjonskapsel til å huske påloggingsinformasjonen din og hva du har lagt i handlekurven når du er på en side der en handlekurv er tilgjengelig. Disse anser vi som strengt nødvendig for funksjonen av nettsidene. Hvis disse er deaktivert, vil ikke funksjonene på nettsidene fungere.

3.2 Analytiske informasjonskapsler

Google Analytics: Vi bruker Google Analytics til å hente inn informasjon om atferden til besøkende på nettsidene. Google Analytics lagrer informasjon om sidene du besøker, hvor lenge du er på sidene, hvordan du kom dit og hva du klikker på. Google Analytics-dataene hentes inn via en JavaScript-tagg på sidene i nettsidene. Google Analytics-dataene hentes inn via en JavaScript-tagg på sidene i nettsidene. Med Google Analytics henter vi ikke inn eller lagrer personopplysninger som identifiserer deg umiddelbart (som for eksempel navn eller adresse).

Du finner mer informasjon om Googles synspunkt på personvern mht. denne analysetjenesten under https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

WordPress: Nettsidene kjører det populære WordPress Content Management System, og informasjonskapsler brukes til å lagre basisdata om dine interaksjoner med WordPress og om du har logget på WordPress. Vi bruker en øktinformasjonskapsel til å huske påloggingsinformasjonen hvis du er en registrert bruker, og vi anser disse som strengt nødvendig for at nettsidene skal fungere. Hvis disse er deaktivert, vil ikke funksjonene på nettsidene fungere.

Du finner mer informasjon om øktinformasjonskapsler og om bruken av disse under https://www.allaboutcookies.org.

3.3 Tredjepartsinformasjonskapsler

Dette er informasjonskapsler som plasseres på maskinen din av eksterne nettsteder, som har tjenester som vi bruker på våre nettsider. Informasjonskapsler av denne typen angår deleknappene på nettsiden som tillater besøkende å dele innhold på sosiale nettverk. Informasjonskapsler som kan plasseres på tvers av sidene avhengig av tilgjengeligheten av den delende tredjepartsnettsiden, blant annet LinkedIn, Twitter og Facebook. For å kunne implementere disse knappene og koble dem til relevante sosiale nettverk, finnes det skript fra domener utenfor nettsidene. Du bør være oppmerksom på at disse tredjepartsnettsidene kommer sannsynligvis til å samle inn informasjon om dine aktiviteter på Internett, blant annet på nettsidene.

Du bør lese gjennom de respektive retningslinjene for hver av disse tredjepartsnettsidene for å innsikt i hvordan de bruker din informasjon, og hvordan du kan opt-out eller slette denne informasjonen.

4.0 Kontrollere informasjonskapsler

Du kan kontrollere og/eller slette informasjonskapsler ved å tilpasse nettleserinnstillingene (for eksempel under funksjonene “Internettalternativer”, “Innstillinger” eller “Preferanser” i nettleseren). Vær oppmerksom på at hvis du bestrider å godkjenne informasjonskapsler, kan dette påvirke brukeropplevelsen på nettsidene. Du finner mer informasjon om hvordan du kontrollerer informasjonskapsler under https://www.allaboutcookies.org/. Du kan slette alle informasjonskapsler som allerede er i systemet, og du kan stille inn nettleserne slik at du unngår at de blir plassert. Hvis du gjør dette, må du ev. tilpasse enkelte preferanser manuelt hver gang du besøker en nettside (inkludert Nettsider), og enkelte tjenester og funksjoner fungerer ikke som tiltenkt.

Vi styrer ikke hvordan tredjeparter henter inn eller bruker din informasjon for å levere interessebasert reklame. Tredjepartene kan ev. gi deg alternativer, slik at du kan velge at de ikke samler inn og bruker informasjon om deg på denne måten. Du kan avvise å motta målrettede annonser fra medlemmer av Network Advertising Initiative (“NAI”) på nettsiden til NAI, som du finner her: http://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Versjon 1.0

Utgitt: 1. april, 2021

IDSeal Guardian tilbyr verktøy og ressurser som beskytter dataene og identiteten din, men det er umulig å fullstendig eliminere risikoen for nettkriminalitet eller identitetstyveri. Egen innsats for å forhindre uautorisert tilgang spiller en viktig rolle, og sikkerheten knyttet til den personlige informasjonen din avhenger av bruken din av nødvendige fysiske, elektroniske og prosedyremessige beskyttelsestiltak.